AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Ook binnen ons gezelschap worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Het IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Voor meer informatie: Klik hier voor onze privacyverklaring.