AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Ook binnen ons gezelschap worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Het IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Voor meer informatie: Klik hier voor onze meest recente privacyverklaring.

We kunnen deze Online Privacyverklaring wijzigen indien noodzakelijk. Maar u treft hier steeds onze laatste versie aan. (zie datum bovenaan deze verklaring). Mocht u zeer specifieke vragen hebben dan zijn wij altijd bereid om u ons privacybeleid in een persoonlijk gesprek toe te lichten.