IQ-Vrienden

Hoe word jij “Vriend van het IQ”

Enkele jaren terug zijn we officieel gestart met de oprichting van de “vriendenclub van het IQ Aarmoei-nieke”. Het enthousiasme hiervoor is vanaf de start overweldigend en daar zijn we u allen erg dankbaar voor.

De gedachten achter de Vriendenclub van het IQ Aarmoei-nieke: Wij wensen de activiteiten die we ontplooien correct, gezellig maar vooral ook breed toegankelijk te houden. Door de donaties uit deze vriendenclub zijn we hier veel beter toe in staat.

We zijn trots wanneer we kijken naar de grote groep vrienden en partners die ons steunen, alsook de andere sympathisanten die ons helpen bij de uitvoering van onze plannen. Met die wetenschap is er van “aarmoei” zeker geen sprake. “Gezelligheid brengen” is jaarlijks ons devies en als we dat in al onze creativiteit willen blijven doen zoals we dat doen, moeten we de “aaremoei” in de kas, in het belang van de voortgang voorkomen. Vandaar dus deze vriendenclub.

Jaarlijks op 11-11 openen we de inschrijving voor het aankomende kalenderjaar. Mocht u ook willen toetreden tot onze vriendenclub doe dan het volgende: (let bij het lezen van de volgende info goed op in welk datablok we  zitten!)

  • Tussen 11-11 & 15 december: Door storting van uw donatie (minimaal € 11,11 op rek. nr. NL60 RABO 0145270734 / t.n.v. IQ Aarmoeinieke-Roosendaal) treed u direct toe tot onze exclusieve vriendenclub. U zult meteen de laatste IQ-informatie ontvangen en u mag de beloofde vriendenspeld verwachten rond de aankomende jaarwisseling.  Door u in deze periode aan te sluiten bij ons als ‘vriend’ maakt u meteen vanaf ons nieuwjaarsconcert gebruik van de voordelen die wij onze vrienden graag bieden. (zie de voordelen verderop op deze pagina)

  BELANGRIJK:

  • Vermeld bij uw donatie als omschrijving: “Vriend IQ” + uw postcode & huisnr.”  (de hier in het rood genoemde info vermelden bij uw donatie is zéér belangrijk)
  • Weet dat wij elke afzonderlijke donatie/storting (van € 11,11 of meer) steeds zien als 1 donatie / 1 vriend / 1 draagspeld.

Let op: Aanmeldingen welke wij ontvangen 15 december worden natuurlijk nog steeds zéér gewaardeerd, maar een unieke draagspeld kan dan niet meer gegarandeerd worden, gezien de beperkte oplage.  

  • Tussen 15 december & 10 november: Stuur ons een bericht via ons contactformulier, met als onderwerp “Vriend van het IQ” en vermeldt in dat bericht aan ons: uw naam, adres, postcode, woonplaats én uw E-mailadres en het verzoek om toe te treden als “vriend van het IQ Aarmoei-nieke”. U zult dan ‘per direct’ de laatste IQ-informatie ontvangen. Immers, we nemen uw gegevens snel op in ons adressenbestand. Tevens informeren we u of toetreding tot de vriendenclub per direct (nog) mogelijk is, of dat u even moet wachten tot de eerstvolgende 11e november. (Dit is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van de beloofde vriendenspeld. Immers op = op) 

SamenvattendU maakt dus onderdeel uit van deze exclusieve vriendenclub als u jaarlijks een bedrag van minimaal € 11,11 aan ons doneert. Het spreekt voor zich dat hogere bedragen aan ons overgemaakt door het IQ Aarmoei-nieke ‘con amore’ zullen worden geaccepteerd. Graag zelfs! 

U, als ‘vriend’ bedanken/verwennen wij op een manier die IQ waardig is. Zo zal elke vriend van het IQ Aarmoei-nieke van ons jaarlijks een unieke draagspeld ontvangen (zolang de voorraad strekt) welke u de aandacht geeft die een echte vriend verdient.

Het moge duidelijk zijn: Het is niet ons doel om zo veel mogelijk speldjes te verkopen, nee. Wij bedanken onze vrienden voor hun donatie d.m.v. de vriendenspeld.

Het dragen van de speld geeft u recht op meerdere voordelen:  Voordat het Coronavirus bestond hadden we hier 2 (iets andere) afspraken staan. Echter nadat we allen hebben ervasren wat zo’n virus kan betekenen voor mensen en evenementen kiezen we er voor om éxtra duidelijk naar u te zijn.

We spreken dan ook graag met u af, dat onze vrienden steeds voorrang en/of voordeel krijgen voor aanwezigheid bij onze activiteiten.

Dus: bij al dátgene wat we organiseren hebben onze vrienden 1e keus.

* Kijk voor de meest correcte data en aanvangstijden van onze activiteiten onder Agenda op deze website.